Cine suntem

https://www.arterapia.ro este proprietatea Asociatiei Sfera Timisoarei, înmatriculată la Registrul Comerţului sub CIF 31496282 cu sediul în Timișoara,Bulevardul Revoluției 1989, nr. 20 Timișoara, reprezentată legal prin Mirela Olariu , în calitate de administrator, tel:0722 213 022  email: sferatm@gmail.com .

Ce date personale colectam si de ce le colectam

Date personale pe care le Colectam.

Politica de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Navigarea pe paginile site-ului nostru e posibilă fără nicio declarare a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru anumite situații specifice precum completarea unui quiz, unui chestionar sau participarea la un concurs, persoanelor vizate li se pot colecta și prelucra anumite date cu caracter personal. Colectarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Date personale sau datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată).

Persoana vizată – reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea – reprezintă a efectua orice operațiune sau set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Datele personale de identificare legala(CNP-serie si nr CI) sunt date personale colectate doar in procesul administrativ de redactare a contractelor de prestari servicii si de facturarea a serviciiilor contractate. Acest tip de date nu este si nu va fii solicitat niciodata in utilizarea Website-ului www.arterapia.ro.

Ofertare Servicii:

Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a va putea identifica.

E-mail si/sau număr de telefon – vă vom contacta doar la cererea dumneavoastra aplicata prin intermediul formularului de contact: ati solicitat o informatie legata de o programare,tarife,anulare a unei programari sau a ofertei noastre de servicii.

Functionarea site-ului www.arterapia.ro

Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet

Formulare de contact – Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Mai multe detalii privind functionarea cookie-urilor gasiti aici: Despre cookies.

Ștergere de rutină și blocarea datelor personale

www.arterapia.ro va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cererințele legale.

Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces al persoanei vizate.

In vederea exercitarii dreptului de acces persoana vizata poate oricând să contacteze www.arterapia.ro cu o solicitare in acest sens prin care sa obtina un raport al datelor cu caracter personal.

Dreptul de rectificare.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci cand acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificari sau necesita a fi completate.

Dreptul la stergere.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dupa cum urmeaza:

  1. i) atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persona vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea,

Dreptul la restrictionarea prelucrarii.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică:

  1. i) acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată,
  2. ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor,

Dreptul la portabilitatea datelor.

Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal catre o terta persoana sau catre insasi persoana vizata.

Dreptul la opozitie.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează.

Dreptul de a retrage consimtamantul.

Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost incalcate, aceasta se poate adresa cu o plangere in acest sens Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa ne transmiteti o notificare / cerere va rugam sa ne contactati la datele de contact:tel:0722 213 022  email: sferatm@gmail.com.Va vom raspunde in cel mai scurt timp posibil dar nu mai tarziu de 30 de zile. Pentru orice intarzieri va vom anunta si va vom oferi motivele justificate ale intarzierii.